Iedereen die een onderneming voert, voert per definitie ook een handelsnaam. Dat verklaart dan ook dat handelsnaaminbreuk vaak voorkomt, zo hebben wij bijvoorbeeld al eerder geschreven over handelsnaamgeschillen in de horecabranche. Deze keer gaat het over een discussie tussen twee verlichtingszaken, die onder de namen Key-Light en We-Light actief zijn.

Handelsnaam

Key-Light is de eisende partij die zich op het standpunt stelt dat de handelsnaam “We-Light” teveel lijkt op haar handelsnaam, waardoor er verwarring wordt gezaaid bij het publiek. Even ter herinnering; het is op grond van de Handelsnaamwet verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of in geringe mate afwijkt van een oudere handelsnaam en gelet op de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, voor verwarring bij het publiek zou kunnen zorgen.

Een handelsnaam hoeft niet heel onderscheidend te zijn, anders dan bij een merkregistratie, maar hoe beschrijvender de handelsnaam, hoe beperkter de mate van bescherming. Als ondergrens geldt dat je geen algemeen beschrijvende woorden kunt monopoliseren.

Woordelement

In de Kort Geding procedure tussen Key-Light en We-Light oordeelde de rechtbank Arnhem in november 2017 dat Key-Light in ieder geval over een oudere handelsnaam beschikt, namelijk vanaf 2002, terwijl We-Light pas in 2017 is gestart. Verder oordeelde de rechter dat het Engelse woord ‘light’ een zuiver beschrijvend element in de handelsnamen van beide partijen is, omdat dit simpelweg ‘licht’ betekent en beide ondernemingen zich vooral richten op de verkoop van verlichting. Het moet iedereen in de verlichtingsbranche dan ook vrij staan om gebruik te maken van dat woordelement. Key-Light gebruikte overigens ook nog ‘International’ in haar handelsnaam, maar dit schuift de rechter aan de kant omdat dit er enkel op duidt dat de onderneming bereid is om buiten de landsgrenzen te gaan en daarmee ook beschrijvend is.

Beschrijvende woorden

Na wat gestreep, houdt de rechter alleen nog de Engelstalige woorden ‘key’ en ‘we’ over. Deze klinken nagenoeg hetzelfde, maar betekenen iets anders. Tot zover nog een vrij logische redenering, maar vervolgens oordeelt de rechter dat beide woorden ook al beschrijvend zijn. Dit is wat mij betreft een veel voorkomende vergissing, bestaande woorden zijn niet automatisch beschrijvend. Dat ‘light’ beschrijvend is voor verlichting, is wat mij betreft prima te volgen, maar dat de woorden ‘key’ (sleutel) en ‘we’ (wij) beschrijvend zijn voor verlichting gaat mij toch een stap te ver. De rechter komt door deze bijzondere optelsom van beschrijvende elementen tot het oordeel dat er geen sprake is van verwarring tussen de ondernemingen.

Daarmee houdt het dus op, zou je zeggen, maar het lijkt er op dat de rechter toch van mening was dat dit tot een onredelijk resultaat was. Als vangnet komt de rechter daarom tot de conclusie dat het handelen van We-Light wel in algemene zin onrechtmatig is. Van bijkomende omstandigheden, die normaal voor zo’n vordering gesteld moeten worden, wordt niet gesproken. Er is sprake van een zekere mate van associatie tussen de ondernemingen en is de oprichter van We-Light 15 jaar in dienst geweest bij Key-Light, waardoor de associatie wordt vergroot en er toch nog sprake kan zijn van verwarring bij klanten. De slotsom is dan ook dat het gebruik van We-Light gestaakt moet worden. Naar mijn idee had het meer voor de hand gelegen om de handelsnaaminbreuk toe te wijzen, maar uiteindelijk is het doel van Key-Light toch bereikt!

Bij twijfel neem direct contact op met Helen Maatjes of plan een afspraak.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.