Wie zit er tegenwoordig niet op social media? Wie deelt er wel eens een bericht op Social media? Maar mag dat zomaar, of krijg je dan te maken met inbreuk van auteursrecht? In ieder geval is het zo dat bij zowel het overnemen van foto’s als bij het overnemen van een oorspronkelijke combinatie van woorden sprake kan zijn van auteursrechtinbreuk. Dit geldt ook indien deze beelden of teksten middels Facebook, Instagram of Twitter worden gedeeld.

Social media

In de praktijk is het zo dat mensen vaak beelden of teksten op hun social media kanalen zetten die van hunzelf afkomstig zijn. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verleent de gebruiker van Facebook, Twitter of Instagram vervolgens een licentie voor het gebruik van de inhoud binnen het social media kanaal van hetgeen op de betreffende account is geplaatst.

Auteursrecht

Indien iemand op zijn of haar account echter een afbeelding (of een oorspronkelijke combinatie van woorden) toont die niet van hem of haar zelf afkomstig is en de betreffende persoon daarvoor geen toestemming heeft verkregen van de maker van de foto of de tekst, dan is er sprake van auteursrechtinbreuk. Degene die de foto of de tekst openbaar maakt, is daarvoor verantwoordelijk en wordt geacht schadevergoeding te betalen aan de auteursrechthebbende.

Aanpassing in de wet?

Het gaat zelfs nog een stap verder. Ook de personen die de betreffende afbeelding  of tekst zelf niet als eerste op social media hebben geplaatst, maar het bericht met de afbeelding of de tekst hebben gedeeld eveneens zelfstandig door de auteursrechthebbende kunnen worden aangesproken. Zij hebben de afbeelding of de tekst eveneens zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd en zijn naar de letter van de Auteurswet zelfstandig aansprakelijk voor schade. Gelet op het gegeven dat de aard van social media er juist in voorziet dat berichten worden gedeeld en aldus worden verveelvoudigd en de gebruiker bij het delen van berichten over het algemeen te goeder trouw zal zijn, ben ik van mening dat de Auteurswet dient te worden aangepast en er sprake moet zijn van de navolgende social media exceptie.

“Degene die een auteursrechtelijk beschermd werk niet als eerste op een social media kanaal heeft geplaatst en het betreffende bericht met daarin een auteursrechtelijk beschermd werk  te goeder trouw heeft gedeeld, is op verzoek van de auteursrechthebbende verplicht om het betreffende bericht na ontvangst van een verzoek gelijk te verwijderen. Indien de betreffende gebruiker aan dit verzoek voldoet, is deze gebruiker jegens de auteursrechthebbende niet aansprakelijk voor enige schade.”

Toestemming om te delen

Gelet op het gegeven dat bovenstaande uitzondering nog niet in de Auteurswet is opgenomen, zou de lezer van dit artikel wellicht terughoudend zijn met het delen van dit artikel. Goed nieuws: Ik verleen daarom hierbij iedereen die dit artikel heeft gelezen onherroepelijk toestemming om dit bericht op ieder social media te delen.

Twijfelt u of heeft iemand onrechtmatig een foto of combinatie van woorden van u gebruikt neem dan direct contact op!

Dit artikel is geschreven door Diederik Donk, advocaat bij Intellectueel Eigendom Advocaten onderdeel van The Legal Group.

E: Donk@thelegalgroup.nl
T: (+31) 020 – 379 23 21

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.