We hebben regelmatig juridisch inhoudelijke discussies met advocaten en juristen waarbij de wederpartij de perceptie heeft dat het gebruik van een teken of een jonger merk dat mogelijk verwarrend overeenstemt met een oudere handelsnaam per definitie als onrechtmatig zal worden aangemerkt. Dit blijkt echter wat kort door de bocht. We zijn aan de hand van de jurisprudentie nagegaan onder welke omstandigheden de houder van een oudere handelsnaam zich met een beroep op onrechtmatige daad (6:162 BW) succesvol kan verzetten tegen het gebruik van een teken of jonger merk

Read More →