Voor succesvolle horecaondernemers is het over het algemeen een doorn in het oog, indien elders in het land een vergelijkbare horecagelegenheid wordt geopend met dezelfde of een overeenstemmende handelsnaam. Daarbij geldt dat horecagelegenheden tegenwoordig meer dan ooit gebruik maken van social media zoals Facebook en Twitter en dat om die reden de horecaondernemer veelal van mening is dat de naam van de onderneming reeds bekendheid geniet in geheel Nederland. Uit de recente rechtspraken welke betrekking hebben op de vraag of er sprake is van inbreuk op de handelsnaam van een horecagelegenheid blijkt echter dat het in de praktijk nog maar zeer de vraag is of de horecaondernemer succesvol kan optreden tegen handelsnaaminbreuk. We zullen de meest recente uitspraken op dit gebied hierna chronologisch bespreken.

Read More →